Brandskader
Når TR SkadeService rykker ud, er du sikker på en hurtig og professionel indsats, så skadesomkostningerne holdes i bund og hvor dine værdier bevares bedst muligt.

Vi har kompetence og kapacitet til at løse opgaven i totalentreprise eller udføre enkeltstående opgaver under ledelse af andre, hvis dette ønskes.

Vores fast tilknyttede bygningsingeniør udarbejder konstruktionsmæssige beregninger, når dette forlanges.

Alle opgaver afsluttes med en afleveringsforretning med deltagelse af skadelidte og evt. en repræsentant fra forsikringsselskabet. Kontakt os på 4615 1433 - uanset brandskadens omfang er vi parate til at hjælpe døgnet rundt.


Vore ydelser omfatter bl.a.:
Bygning
Afvaskning af lofter, vægge og gulve
Desinficering
Fjernelse af sod
Opbygning af skadede bygningsdele
Malerarbejde
Lugtsanering
Rensning af udluftningskanaler og skakte
Re-etablering af defekte el-installationer
Opsugning af inficeret vand
Indbo og andet løsøre
Nedpakning og afhentning af indbo
Opmagasinering af indbo
Rengøring og rensning af indbo
Rensning af gardiner, møbler og tæpper
Rensning og vask af tøj mv.
Pels- og skindrens
Luftsanering af indbo
Oprydning, rengøring, renovering
Fugt- og vandskader
Sodskader
Håndværkere
Grundig rengøring af hele det brandramte område