Skader efter indbrud
Vores specialuddannede personale er parate til at rykke ud over alt på Sjælland og Lolland Falster i alle døgnets 24 timer. Klar til at håndtere alle typer akutte skader efter indbrud, hærværk, storm og skybrud.

Efter indbrud afdækker vi fx døre og vinduer, ligesom vi rekvirerer låsesmed eller vi opsætter midlertidig lås såfremt dette er påkrævet.

Vore servicevogne har udstyr og den nødvendige
maskinpark til hurtig håndtering af afdækning, nedrivning og afstivning. Vi tager på stedet stilling til evt. genhusning eller måske opstilling af beboelses-/køkken-/toiletvogne.

Er el-installationerne blevet ødelagt tilkalder vi en aut. elektriker. Og vi sørger for at skadet og ødelagt indbo og løsøre bliver kørt til opmagasinering i vore opvarmede og forsikrede lokaler. Desuden tilbyder vi reparation og genopbygning af beskadigede bygningsdele. Er der behov for oprydning og specialrengøring klarer vi også dette.