Katastrofe
Oprydning efter katastrofer kræver faglig dygtighed, kapacitet - og ikke mindst en fleksibel og beslutsom måde at gribe opgaven an på. Vort beredskab af specialuddannet personale er parate til at rykke ud over alt på Sjælland og Lolland Falster i alle døgnets 24 timer, når katastrofen indtræffer. Klar til at håndtere alle typer akutte skader efter ulykker, indbrud, hærværk, storm og skybrud. I de fleste tilfælde er vi fremme inden for 60 minutter efter alarm.

Vore servicevogne har udstyr og den nødvendige maskinpark til hurtig håndtering af afdækning, nedrivning og afstivning.

Vi tager på stedet stilling til evt. genhusning eller måske opstilling af beboelses-/køkken- /toiletvogne. Er el-installationerne blevet ødelagt tilkalder vi en aut. elektriker. Og vi sørger for at skadet og ødelagt indbo og løsøre bliver kørt til opmagasinering i vore opvarmede og forsikrede lokaler.

Desuden tilbyder vi reparation og genopbygning af beskadigede bygningsdele. Er der behov for oprydning og specialrengøring, klarer vi også dette.