Lugtsanering
Lugtskader kan have mange årsager og være meget vanskelige at fjerne. TR SkadeService A/S håndterer lugtproblemer ved hjælp af moderne teknologi, viden og mange års erfaring med lugtsanering.

Afhængig af årsagen til lugtproblemerne anvender vi forskellige metoder og midler, når lugtgenerne skal fjernes. F.eks. Hysan, Abscent, Ozon eller damp.

Vi tilbyder lugtsanering af såvel enkelte rum som hele bygninger. Den ildelugtende lugt fjernes én gang for alle, og fra sag til sag finder vore specialuddannede medarbejdere den mest optimale løsning.

Vi fjerner alle typer af ubehagelige lugte bl.a. fra:
brand
• tobaksrøg
• sod
• skimmel
• fækalier
• lig
• forrådnelse
• kloak

Sådan forløber en saneringsproces typisk:

• Besigtigelse og omfangsbedømmelse.

og metode i den aktuelle sag.

• Lugtsaneringen gennemføres efter accept af midler og

metode. Evt. forsegles det sanerede område, f.eks. ventilationskanaler og rørgennemføringer.

• Det lugtskadede område isoleres i 24 timer.

Uvedkommende forhindres adgang til området.

• Afleveringsforretning

Kontakt os og vi kommer med et løsningsforslag...