Rengøring
Vores specialuddannede personale er parate til at rykke ud over alt på Sjælland og Lolland Falster i alle døgnets 24 timer. Klar til at gennemføre oprydning og specialrengøring ifm. skader efter storm, skybrud, hærværk og indbrud.

Når skaden er sket og udbedret, skal der ryddes op og gøres rent. TR SkadeService tilbyder alle former for specialrengøring efter skader forårsaget af
• brand, vand og storm
• hærværk, indbrud og graffiti
• forurening, sod, fugt og skimmelsvamp

Vi tilbyder desuden vor assistance, når der skal ryddes op og gøres rent efter håndværkere. Og vi sørger for rensning af gardiner, møbler og tæpper, pelse og skindbeklædning, samt rensning og vask af tøj.

Lugtsanering
Afhængig af årsag og om skadelidte har behov for at bruge lokalerne under saneringen, anvender vi forskellige metoder, når lugtgener skal fjernes. F.eks. tør- eller vådluftssanering. I særlige tilfælde bliver lugtgenerne fjernet med en ozonbehandling, hvilken gennemføres med en høj grad af faglig disciplin.