Vandskader
Når TR SkadeService rykker ud, er du sikker på en
hurtig og professionel indsats, så skadesomkostningerne
holdes i bund, og hvor dine værdier bevares bedst muligt.

Vi har kompetence og kapacitet til at løse opgaven i
totalentreprise. Eller udføre enkeltstående opgaver under ledelse af andre, hvis dette ønskes.

Alle opgaver afsluttes med udarbejdelse af en fugtrapport og der gennemføres en afleveringsforretning med deltagelse af skadelidte og evt. en repræsentant fra forsikringsselskabet.

Kontakt os på 4615 1433 - uanset vandskadens
omfang er vi parate til at hjælpe døgnet rundt.


Vore ydelser omfatter bl.a.:
Bygning
Opsugning af vand
Opsugning af inficeret vand
Desinficering
Opbygning af skadede bygningsdele
Malerarbejde
El-arbejde
Lugtsanering
Retablering af defekte el-installationer
Etablering af affugtning
Indbo og andet løsøre
Nedpakning og afhentning af indbo
Opmagasinering af indbo
Rengøring og rensning af indbo
Rensning af gardiner, møbler og tæpper
Rensning og vask af tøj mv.
Pels- og skindrens
Luftsanering af indbo
Udtørring af indbo
Udtørring af materialer
Oprydning, rengøring, renovering
Opsugning af inficeret vand
Håndværkere